Klasa 11


Këto janë slajdet që janë pregaditur për spjegimin e njësive mësimore për vitet e 11-ta të Gjimnazit “Loyola”, materiali në slajde është marrë nga librat e TIK11 – Agni Dika dhe ECDL Outlook 2010. Prezentimet në asnjë mënyrë nuk i zëvendësojnë librat, për t’i mësuar njësitë ashtu siç duhet duhet t’i lexoni ato nga librat.

02 – Konceptet Themelore
03 – Biti dhe bajti
04 – Mikroprocesori dhe Memoria