Klasa 11

Projekti nga lënda e TIK-ut 30 pikë – Periudha 2:


Duhet të hulumtoni për teknologji të reja që kanë filluar të përdoren apo që do të përdoren në të ardhmen në lidhje me ndonjë pjesë të kompjuterit, rrjeta apo për sigurinë në përgjithësi. Tema duhet të jetë e fokusuar në përzgjedhjen tënde, e jo të flitet në përgjithësi. Jeni më specifik në këtë aspekt! PSH. Mos merrni temë si “Hardveri”!

Kërkesat e projektit:

1) Shënoni së paku 3 faqe tekst në Word – Arial 12pt
Punimi duhet ta ketë:
Hyrjen – diku 0.5 faqe (këtë pjesë e plotësoni me fjalë tuaja, psh. Pse e keni përzgjedh këtë temë? etj)
Përmbajtjen – 2 faqe
Përfundimin – 0.5 faqe (këtu shënoni vlerësimin tuaj rreth temës psh. A keni vërejtur të meta? Cka do të ndryshonit ju? etj.
2) Ilustroni me fotografi punimin tuaj.
3) Referencat/linqet e webfaqeve që e keni bazuar temën duhet të shënohen qartë në fund të punimit.
Për pjesën e përmbajtjes së temës do të pyetëni në orët e TIK-ut!!!

Fajllin e word-it emërtoni në këtë mënyrë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Projekti (Shembull. 11 A 01 Arsim Arsimi – Projekti hulumtim)”
Projektin duhet ta dërgoni përmes emailit në blerand.loyola@gmail.com, midis datave 19.03.2021 – 21.03.2021.


Këto janë slajdet që janë pregaditur për spjegimin e njësive mësimore për vitet e 11-ta të Gjimnazit “Loyola”, materiali në slajde në përgjithësi është marrë nga librat e TIK11 – Agni Dika dhe ECDL Outlook 2010. Prezentimet në asnjë mënyrë nuk i zëvendësojnë librat, për t’i mësuar njësitë ashtu siç duhet duhet t’i lexoni ato nga librat.
11 – Nenshkrimi digjital
10 – Mbrojtja nga viruset
09 – Web sajtet e sigurta https
08 – Sherbimet e ndryshme te internetit
07 – Interneti
06 – Rrjeti lokal kompjuterik
05 – Njesite e kompjuterit
04 – Mikroprocesori dhe Memoria
03 – Biti dhe bajti
02 – Konceptet Themelore