Ballina

Blerand Koshi

FSHMN

Bachelor i Matematikës – Shkencat Kompjuterike

Tel: +383 (0)44/107-945

email: blerand.koshi(at)gmail.com