Klasa 10

Projekti nga lënda e TIK-ut:

Përmes MS Excel-it duhet t’i bëni një zgjidhje apo lehtësim punës së prindërve tuaj!!!
Librin punues e ruani me këtë strukturë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Projekti (Shembull. 10A 01 Arsim Arsimi – Projekti)”

Kërkesat e projektit:

  1. Bashkëpunimi me prindin për identifikimin e problemit
  2. Krijimi i një libri punues i cili përmes formulave do t’ia lehtësoj punën prindit (mundohuni të përdorni sa më tepër funksione)
  3. Dizajni duhet të jetë në nivel

Vërejtje: Lehtësojani punën e mos ia komplikoni!!! Edhe një zgjidhje e thjeshtë mund të vlerësohet me notën 5, nëse arrihet qëllimi.
Projektin e dërgoni përmes emailit zyrtar të shkollës në blerand.koshi@prof-alg-prizren.com, gjithashtu e sjellni edhe me USB flash disk në orën e TIK-ut.
Dorëzimi duhet të bëhet sipas listës së mëposhtme:

  • 10A – 11.12.2022
  • 10B – 12.12.2022
  • 10C – 13.12.2022