Klasa 10

Projekti nga lënda e TIK-ut:

Përmes MS Excel-it duhet t’i bëni një zgjidhje apo lehtësim punës së prindërve tuaj!!!
Librin punues e ruani me këtë strukturë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Projekti (Shembull. 10A 01 Arsim Arsimi – Projekti)”

Kërkesat e projektit:

  1. Bashkëpunimi me prindin për identifikimin e problemit
  2. Krijimi i një libri punues i cili përmes formulave do t’ia lehtësoj punën prindit (mundohuni të përdorni sa më tepër funksione)
  3. Dizajni duhet të jetë në nivel

Vërejtje: Lehtësojani punën e mos ia komplikoni!!! Edhe një zgjidhje e thjeshtë mund të vlerësohet me notën 5, nëse arrihet qëllimi.
Projektin e dërgoni përmes emailit zyrtar të shkollës jo më larg se 10.12.2023 në blerand.koshi@prof-alg-prizren.com, gjithashtu e sillni edhe me USB flash disk në orët e TIK-ut gjatë periudhës 11-15.12.2023.