Klasa 10

Projekti/Prezantimi nga lënda e TIK-ut (Periudha 3) – 30 pikë: 

Për projektin duhet ta krijoni një prezantim për njërin nga temat duke u bazuar në numrin e ditarit tuaj:

 1. Procesori (nr. 1, 10, 19)
 2. Memoriet e kompjuterit  (nr. 2, 11, 20)
 3. Disqet  (nr. 3, 12, 21)
 4. Kartelat Grafike  (nr. 4, 13, 22)
 5. Printeret dhe Skeneret  (nr. 5, 14, 23)
 6. Sistemet operative  (nr. 6, 15, 24)
 7. Shëndeti dhe Teknologjia  (nr. 7, 16, 25, 28)
 8. Teknologjia me shpenzim të ulët të energjisë elektrike  (nr. 8, 17, 26, 29)
 9. Kërkesat dhe nevojat e tregut të punës në Kosovë  (nr. 9, 18, 27, 30)

Vërejtje. Prezantimi s’duhet të jetë vetëm me informata të përgjithshme rreth temës pasi për ato kemi fol gjatë orëve të TIK-ut, po ju duhet të hulumtoni në lidhje me ndonjë specifikë psh. Arkitektura e procesorit, Llojet e hard disqeve, Rendesia e pajisjeve ne shendetin e njeriut, Roli i tregut, Krahasimi i shpenzimeve energjetike te pajisjet teknologjike ne pergjithesi etj. 

 • Prezentimi duhet t’i ketë minimum 10 sllajde duke përfshirë edhe sllajdin e titullit dhe përfundimit,
 • Kohëzgjatja e prezentimit duhet të llogaritet midis 5-6 minutave
 • Përveç prezentimit duhet ta dorëzoni edhe një fajll të wordit me minimum 2 faqe përmbajtje
 • Mënyra e prezentimit, rregullat e prezantimit, shtjellimi i temës, koha, fajlli i wordit etj. të gjitha do të jenë pjesë e vlerësimit
 • Për shkak të kohës ndoshta jo të gjithë nxënësit do ta kenë mundësinë e prezantimit, fokusimi do të jetë në nxënësit me sukses më diskutabil
 • Duke filluar nga data 30.05.2022 do të fillojmë me prezantimet me klasat sipas orarit

Fajllat i emërtoni në këtë mënyrë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Tema (Shembull. 10A 01 Arsim Arsimi – Arkitektura e procesorit)”
Projektin duhet ta dërgoni përmes emailit në blerand.koshi@prof-alg-prizren.com nga adresat e juaja zyrtare te shkollës, jo më vonë se 29.05.2022


Periudha 3:

01 – Konceptet themelore
02 – Mikroprocesori
03 – Memoria e kompjuterit
04 – Njësitë hyrëse dhe njësitë dalëse
05 – Njësitë hyrëse-dalëse
06 – Sulmet Kibernetike